Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player


"Pomagajcie sobie nawzajem w praktyczny sposób, kiedy pojawia się potrzeba, co jest minimalnym wymogiem miłości." 

"Tender to one another in all convenient outward things, for that is the least love." 

George Fox,  założyciel Towarzystwa Przyjaciół (Kwakrów)

George Fox, founder of Society Friends (Quakers)

DLACZEGO DZIAŁAMY ?

Nasza Fundacja powstała w celu praktycznej obrony praw człowieka tych osób, którzy ze względu na swoją sytuację zdrowotną, rodzinną i finansową lub głoszone poglady, nie mogą sami dochodzić swoich praw, są skrzywdzeni i wyrzuceni poza nawias społeczeństwa. Na codzień pomagamy tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i nie mają środków finansowych, aby zapewnić sobie profesjonalną odpłatną pomoc. Piszemy korespondencję sądową, uczestniczymy jako przedstawiciele społeczni w rozprawach sądowych oraz czynnościach egzekucyjnych, interweniujemy w różnych instytucjach i podejmujemy się mediacji w konfliktach. 

Osoby, którym pomagamy to często ludzie, którzy dotychczas dobrze sobie radzili, mieli rodzinę, pracę, własne przedsiębiorstwo ... Wydarzenia takie jak utrata pracy, bankructwo, choroba, rozwód, nieświadome wejście w konflikt z prawem,  spowodowały, że ci zaradni dotychczas ludzie znaleźli się na marginesie społeczeństwa, bez środków do życia i w depresji.

Naszą zasadą jest "pomóc tak, aby pomoc nie była już więcej potrzebna", więc staramy się, o ile to możliwe usuwać przyczyny problemu, a nie tylko łagodzić skutki, tak aby osoba, której pomagamy, jak najszyciej "stanęła na własnych nogach".  

W naszej działalności nawiązujemy do tradycji i osiągnieć Ruchu Kwakrów na całym świecie, a także kierujemy się Czterema Świadectwami Kwakierskimi: 

1) Świadectwem Prostoty (Testimony of Simplicity), 

2) Świadectwem Prawdy (Testimony of Truth), 

3) Świadectwem Równości (Testimony of Equality), 

4) Świadectwem Pokoju (Testimony of Peace).

 

komu POMAGA Fundacja Towarzystwo Przyjaciół ?

  • Osobom skrzywdzonym przez Wymiar Sprawiedliwości, Instytucje Państwowe i Samorządowe.
  • Ludziom pozbawionym nie ze swojej winy pracy, firmy, mieszkania i majątku.
  • Matkom samotnie wychowującym dzieci.
  • Ojcom samotnie wychowującym dzieci.
  • Ojcom pozbawionym kontaktu ze swoimi dziećmi.
  • Więźniom, byłym więźniom i ich rodzinom. 
  • Osobom cierpiącym na przewlekłą depresję.


Nasza działalność, mimo ogromu krzywd, które dzieją się w naszym Kraju, nie cieszy się jednak poparciem ze strony naszego Państwa i nie mamy co liczyć na jakiekolwiek dotacje. Wręcz przeciwnie, instytucje państwowe i samorządowe, którym "patrzymy na ręcę" czasem okazują nam wrogość i próbują nas prześladować

Dlatego pozotaje nam jedynie liczyć na nasz wolontariat ... i Państwa WIELKĄ ŻYCZLIWOŚĆ ...


JEŚLI CHCESZ WESPRZEĆ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ ...

Więcej ...


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI ...

 Więcej ...