Fundacja Towarzystwo przyjaciół

Society OF FRIENDS foundation

Get Adobe Flash player


pRZEDSTAWICIEL sPOŁECZNY

Bierzemy udział w postepowaniach sądowych, gdzie zagrożone są prawa człowieka, jako przedstawiciel społeczny. 


gRUPA WSPARCIA

Organizujemy cotygodniowe spotkania dla osob wykluczonych społecznie, a w szczególności dla osób wykluczonych społecznie.  


RUCH kONTROLI WYBORÓW

Wspieramy Ruch Kontroli Wyborów w Województwie Kujawsko - Pomorskim. Zapraszamy na stronę internetową Ruchu Kontroli Wyborów Oddział Kujawy: rkwkujawy.pl, którą wspieramy organizacyjnie i finansowo.

 Więcej ...  


100 WIERSZY NA 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Zapraszamy serdecznie do przesylania nam wierszy o Polsce. Najlepsze wiersze będziemy publikować na razie na stronie internetowej, a jak nam się uda zdobyć fundusze na ten cel, wydamy tomik i e-book-a.

Uczcijmy poezją 100 lat naszej Niepodległości !!!

 Więcej ...