• https://quakermeeting.info

Cách viết đơn xin nghỉ phép năm mới nhất 2021

Cách viết đơn xin nghỉ phép năm mới nhất 2021

  • Admin
  • 15-12-2022
  • 61 view

Cách viết đơn xin nghỉ phép năm mới nhất 2021 là mẫu giấy nghỉ phép giúp người lao động trình bày rõ lý do xin nghỉ phép và đề nghị được hưởng chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của pháp luật. Giống với một số hình thức xin nghỉ phép khác, trong giấy xin nghỉ phép năm, người làm đơn cũng phải trình bày về tên tuổi, chức vụ của mình trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị công tác, số ngày nghỉ phép, nơi nghỉ phép, lý do nghỉ phép, điện thoại liên hệ khi cần thiết. Cùng chúng tôi đi tham khảo nhé.


Cách viết đơn xin nghỉ phép năm mới nhất 2021

Đơn xin nghỉ phép năm số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:– Ban Giám Đốc Công Ty: ……

– Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là: …………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………

Bộ phận: …………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám Đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian ….. ngày (Kể từ ngày…… đến hến ngày …..)

Lý do xin nghỉ phép:……(1)…

Tôi đã bàn giao công việc cho:……………….Bộ phận: …………………….

Các công việc được bàn giao:……(2)…

Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

…….., ngày… tháng.… năm…….

Trưởng Bộ phận

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin nghỉ phép năm số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:– Ban Giám Đốc Công Ty

– Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

– Trưởng bộ phận ………………………..

Họ và tên: ……………………………………………………

Chức danh: ………………………. Đơn vị: ………………………

Tôi làm đơn này kính đề nghị Phòng Tồ chức – Nhân Sự, Phòng: …………………….. cho tôi được nghỉ phép từ ngày ……………………… đến ngày: …………………..

Lý do: …………………………………………………

Nghỉ theo diện:……Việc riêng …….Phép năm ……..Nghỉ ốm ……..Nghỉ chế độ

Chế độ phép năm: ………………………. Tính đến ngày xin nghỉ còn …………… ngày phép

Người thay thế công việc: …………………………………

Địa chỉ nghỉ phép: ……………………………………………

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận

Tôi xin chân thành cảm ơn!

….., ngày..…tháng……năm…..

Trưởng phòng HC-NS

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn vị

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn xin nghỉ phép năm số 3

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm được trình bày cụ thể dưới đây để các bạn tham khảo và nghiên cứu, sử dụng khi cần thiết. Các bạn có thể linh hoạt bổ sung thêm nội dung khi áp dụng trong trường hợp thực tế tại công ty, cơ quan bạn đang làm việc.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Kính gửi:

– Ban lãnh đạo Công ty………………….

– Phòng Hành Chính Nhân sự

-…………………………….(1)

Tên tôi là:……………………………………………………………..…

Chức vụ (chức danh):…………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………

Đề nghị được nghỉ phép năm….(2), ……(3) ngày (từ ngày …/… /… đến ngày …/… /…)

Nơi nghỉ phép:…………………………………………..………………

Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………

Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

………., ngày…… tháng …… năm……..

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Phòng HCNS

(Ký, họ tên)

Cán bộ phụ trách

(Ký, họ tên)

Người làm đơn

(Ký, họ tên)

Ghi chú:

  • (1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý
  • (2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào
  • (3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

Quy định về chế độ nghỉ phép mới nhất

1. Chế độ nghỉ phép năm

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc thì sẽ được nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  • Đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường thì được gỉai quyết nghỉ phép 12 ngày/năm.
  • Đối với người làm công việc độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật; thì được giải quyết nghỉ phép 14 ngày/năm.

16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Chế độ nghỉ phép năm mới nhất ban hành: Người sử dụng lao động có quyền quy định nghỉ phép hằng năm và ngược lại người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao dộng để nghỉ phép hàng năm thành nhiều lần hoặc có thể nghỉ gộp, dù đã được thỏa thuận trước hay quy định có sẵn về số ngày nghỉ phép nhưng người lao động vẫn cần thông báo cho người sử dụng lao động về lịch nghỉ phép của mình, điều này có thể thực hiện bằng cách viết đơn xin nghỉ phép và cần có sự xét duyệt của người quản lý.

2. Cách tính chế độ nghỉ phép năm

Trong trường hợp người lao động làm việc dưới 12 tháng thì thời gian nghỉ phép hàng năm sẽ được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc, trường hợp không nghỉ thì sẽ được thanh toán bằng tiền.

Cách tính chế độ nghỉ phép hàng năm được tính như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, rồi nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hàng năm. Kết quả được làm tròn (lấy ở hàng đơn vị), nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị.

3. Một số chế độ hưởng lương khi nghỉ phép hàng năm

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như: “Nghỉ phép năm có được hưởng lương không?” để biết đáp án cho câu hỏi này trước tiên bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về một số chế độ hưởng lương khỉ nghỉ phép năm.

  • Tạm ứng tiền lương: Khi người lao động có nhu cầu nghỉ phép năm, thì người lao động có quyền tạm ứng trước một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.
  • Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ: Vì lý do cá nhân người lao động nghỉ việc mà chưa nghỉ phép hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

4. Nghỉ phép có tính thứ 7, chủ nhật không?

Theo quy định của pháp luật lao động thì ngày làm việc của đơn vị và thời gian được hưởng nguyên lương, những ngày nghỉ hàng tuần như thứ bảy, chủ nhật sẽ không bị tính vào những ngày nghỉ phép đó.

5. Trong thời gian nghỉ phép có được hưởng chế độ ốm đau?

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra như: “Công ty tôi có trường hợp người lao động trong thời gian nghỉ phép thì phải nhập viện đột xuất. Vậy xin hỏi, trong thời gian đó có được hưởng chế độ ốm đau tại công ty khi nộp đầy đủ giấy tờ có liên quan hay không?”

Trả lời: Theo điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 quy định không giải quyết trợ cấp ốm khi người lao động ốm đau trong thời gian nghỉ phép năm, nghỉ không lương, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật lao động.

Tư vấn về xin nghỉ phép không lương

Thời gian xin nghỉ không lương

Căn cứ theo quy định tại Điều 116 Bộ luật Lao động 2012 có quy định về nghỉ việc riêng, không lương như sau:

A, Người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn được hưởng 100% lương trong những trường hợp sau:

Kết hôn: Nghỉ 03 ngày;

Con (ruột) kết hôn: Nghỉ 1 ngày;

Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày.

Dù trường hợp người lao động được phép nghỉ và có nhận lương vẫn cần có đơn xin nghỉ phép để lưu trữ hồ sơ công ty và sử dụng khi cần thiết.

B, Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn.

C, Ngoài ra, người lao động có thể linh hoạt thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ mà không hưởng lương.

Download tải mẫu hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép năm Tại đây

Trên đây là những mẫu giấy đơn xin nghỉ phép năm cần phải có đầy đủ chữ ký của giám đốc, phòng Hành chính Nhân sự, cán bộ phụ trách và người làm đơn. Thông thường thì việc nghỉ phép phải có đơn xét duyệt xong thì người lao động mới được nghỉ, tuy nhiên trong những trường hợp nghỉ đột xuất thì nhân viên có thể bổ sung sau. Các bạn đọc có thể tham khảo thêm các bài viết liên quan về thủ tục hành chính tại theheso.vn.

Trên đây là tất cả những gì có trong Cách viết đơn xin nghỉ phép năm mới nhất 2021 mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn ấn tượng với điều gì nhất trong số đó? Liệu chúng tôi có bỏ sót điều gì nữa không? Nếu bạn có ý kiến về Cách viết đơn xin nghỉ phép năm mới nhất 2021, hãy cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Hoặc nếu thấy bài viết này hay và bổ ích, xin đừng quên chia sẻ nó đến những người khác.

Facebook
Bạn cần đưa danh sách của mình lên https://quakermeeting.info? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ đăng bài viết!
05 Comments

Post Comment

(*) Lưu ý:
+ 1: Bạn phải sử dụng email thật, một email xác thực sẽ được gửi đi sau khi bạn gửi comment để xác nhận bạn không phải là người máy. Nếu bạn không xác nhận email, comment của bạn CHẮC CHẮN sẽ không được duyệt.
+ 2: Bạn chỉ cần xác thực email cho lần đầu tiên, những lần sau sẽ không cần xác thực
+ 3: Chúng tôi sẽ không hiển thị công cộng email của bạn